Cazalé Bérard, C. (2007). Poesie. Testo E Senso, (8). Recuperato da https://testoesenso.it/index.php/testoesenso/article/view/137